เที่ยวเกาะช้าง


ปฏิบัติธรรม วัดเขาวัง


วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

5. การบูรณาการ

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย การสะกดคำ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การคำนวณจำนวนสดมภ์และแถว

ไม่มีความคิดเห็น: