เที่ยวเกาะช้าง


ปฏิบัติธรรม วัดเขาวัง


วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

4. สาระการเรียนรู้

1. การแทรกตาราง
2. การจัดการเกี่ยวกับตาราง ได้แก่ การจัดรูปแบบตาราง การผสาน ลบ เพิ่ม เปลี่ยนขนาด สดมภ์และแถว
3. การพิมพ์ข้อมูลในตาราง และจัดการข้อความในตาราง
4. การคำนวณผลรวมตัวเลข
5. การใส่เส้นลักษณะต่างๆ
6. การบันทึกและสั่งพิมพ์

ไม่มีความคิดเห็น: