เที่ยวเกาะช้าง


ปฏิบัติธรรม วัดเขาวัง


วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

1. สาระสำคัญ

โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด สามารถสร้างเอกสารที่ประกอบด้วยตาราง ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดของเซลล์แต่ละเซลล์ในตารางได้ โดยใช้ความสามารถของงานการเลือกตาราง (Table)

ไม่มีความคิดเห็น: